Distriktets årsmöte

Tid: 2018-02-17 (kl 10:00) - 2018-02-17 (kl 00:00)

Representanter för Sigtunabiodlarna som utseddes på föreningens årsmöte deltar i Distriktets årsmöte.