Nordiska Trädgårdar, Älvsjö

Tid: 2018-03-22 (kl 00:00) - 2018-03-25 (kl 00:00)

Mässa. Stockholmsdistriktet deltar med en monter och informerar om biodling.