Inomhusträff i Sockenstugan, Sigtuna

Tid: 2018-05-03 (kl 19:00) - 2018-05-03 (kl 21:00)

Serien om bisjukdomar fortsätter med utsot och speciellt Nosema 

Manukahonung från Nya Zeeland, är det en dunderhonung?

Aktuellt i föreningen Coop-kupan, ansvarig för svärmintagning, medlemsregister, datafrågor, resa till Julita och binas övervintring.