Majträff

Tid: 2018-05-26 (kl 13:00) - 2018-05-26 (kl 00:00)

Vi träffas hos Torsten Nordén i Slåsta.

På programmet: Undersöka samhället vad gäller brist på foder, behov av utökning, svärmkontroll. Första skattlådan, förebygga svärmning och ta hand om svärmar. Hur man skyddar sig mot stackmyror.

Vägbeskrivning kommer med e-mail och på Facebooksidan