Juniträff

Tid: 2018-06-16 (kl 13:00) - 2018-06-16 (kl 00:00)

Vi träffas på Ingemars torp i Vassunda.

På programmet: Starta drottningodling, undersöka avläggare,nedfall för varroa och drönarram. Ev drottningtillsättning. När är honungen klar att slunga? Färgmärkning av drottning. Hur bör slungrummet se ut och krav på renhet.