Från mardröm till drömjobb

Tid: 2019-02-19 (kl 18:30) - 2019-02-19 (kl 21:00)

Stephen Hope från Herrängs biodling kommer och berättar om sin biodling. Han började 2011 med 3 samhällen och tanken var då att producera honung till husbehov. Intresse och nyfikenhet gjorde att antalet samhällen ökade. Idag har han 140 samhällen och planer finns för minst 150.

Stephen kommer att berätta om sin resa som har innehållit både med och motgångar.

Lokal:

Föreläsningen kommer att vara i Husby skola (nära Husby Ärlinghundra kyrka)

Vill du läsa mer om Stephen och hans biodling 
https://herrangsbiodling.com/
https://www.facebook.com/herrangsbiodling/

Till denna aktivitet är även grannföreningarna Vallentuna/Väsby och Sollentuna inbjudna.

Arrangemanget sker i samarbet med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).