Aktivitet vid Husby skola

Tid: 2019-10-12 (kl 00:00) - 2019-10-12 (kl 00:00)

Öppet hus vid Husby skola. Program ej klart

Arrangemanget sker i samarbet med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).