Bilder från aktiviteter 2009

Vårmöte hos Ingemar Åberg  Vassunda den 28 maj:

IMG_6388


Ingemar kontrollerar utfallet i en av årets första omlarvningar.

IMG_6385

Här visar Ingemar olika metoder för svärmförhindring. Från vänster syns Ragnar Blom, Hemrik Oldeskog, okänd,Ulrich Deringer, Sören Brandin, Göran Nilsson, Sonja och Leif Landerholm, Bo Jerkeman och Ingemar Åberg.

IMG_6386

 

Invintringsmöte hos Kurt och Mona Oldeskog, Skånela den 29 augusti:

 

IMG_6603
Drottningtillsättning skall göras – den gamla drottning letas först fram. På bilden syns från vänster Jouko Wuorisalo, Kurt Oldeskog, Ulrich Deringer, Ingemar Åberg, Sture Karlsson, Hemrik Oldeskog och Göran Nilsson.

IMG_6642
Här förevisar Ingemar Åberg en doseringsspruta att användas vid oxalsyrabehandlingen. På bilden syns från vänster Sören Brandin, Sture Karlsson, Göran Nilsson, Ulrich Deringer, Emil Karlsson och Bertil Jansson.

IMG_6636Här visar Kurt Oldeskog slungrummet med den mycket “hjälpsamme” vinschen som lyfter alla lådor innan slungning.

Årsmöte i Sockenstugan Sigtuna den 30 november:

Årsmöte biodlarföreningen  30 nov - 09 005a (1)
Här sitter stora delar av styrelsen, från vänster: Göran Nilsson (Kassör), Ulrich Deringer (styrelseledamot), Leif och Sonja Landerholm (nyvald revisor), Ingemar Åberg (ordförande skymd) samt Sören Brandin (sekreterare).

 Kopia av Årsmöte biodlarföreningen  30 nov - 09 017a

Ulrich Deringer visar sin nya tappmaskin för intresserade åhörare.

Kopia av Årsmöte biodlarföreningen  30 nov - 09 028a

 

 

Publicerad: 2010-01-05 17:58:31.
Uppdaterad: 2010-01-06 06:06:59.