Aktiviteter

Inga aktiviteter

Årsmöte

2018-11-08 (kl 00:00) Sigtuna Sockenstuga

Augustiträff

2018-08-18 (kl 13:00) Vi träffas på Ingemars torp i Vassunda. På programmet: Hur har det gått med Ingemars bin och drottningodlingen? Slutskattning med borstning av bin,...

Juniträff

2018-06-16 (kl 13:00) Vi träffas på Ingemars torp i Vassunda. På programmet: Starta drottningodling, undersöka avläggare,nedfall för varroa och drönarram. Ev...

Distriktsresa till SLU och Linnés Hammaby

2018-06-02 (kl 00:00) Distriktet arrangerar studieresa till SLU och Linnés Hammarby. Mer information kommer direkt från Distriktet,

Majträff

2018-05-26 (kl 13:00) Vi träffas hos Torsten Nordén i Slåsta. På programmet: Undersöka samhället vad gäller brist på foder, behov av utökning,...

Biets dag!

2018-05-20 (kl 00:00) Idag är de biets dag!

Inomhusträff i Sockenstugan, Sigtuna

2018-05-03 (kl 19:00) Serien om bisjukdomar fortsätter med utsot och speciellt Nosema  Manukahonung från Nya Zeeland, är det en dunderhonung? Aktuellt i...

Förbundets biodlarkonferens i Stockholm

2018-04-22 (kl 00:00) Mer information kommer direkt från förbundet.

Nordiska Trädgårdar, Älvsjö

2018-03-22 (kl 00:00) Mässa. Stockholmsdistriktet deltar med en monter och informerar om biodling.

Distriktets årsmöte

2018-02-17 (kl 10:00) Representanter för Sigtunabiodlarna som utseddes på föreningens årsmöte deltar i Distriktets årsmöte.