Avläggare med yngel

Avläggarbildning med yngel (slutet av juni – början av juli)

Kupa till avläggare

Börja med att ta fram en ny botten, låda, 8 st utbyggda ramar, 2 st kakmellanväggar, täckskiva, tak och pall. Leta upp drottningen i samhället och bura henne. Ta 2 st yngelramar med täckt yngel och påsittande bin och där man kan se att nya bin håller på att äta sig ur cellerna,och sätt ner dem i mitten av avläggaren. Ta också en pollenram med påsittande bin till avläggaren. Häng in 3 st utbyggda ramar i modersamhället, glöm ej att släppa tillbaka den burade drottningen. Från ett annat samhälle tar Du 2 ramar med honung och påsittande bin.

Illustration av hur ramarna bör placeras

Illustration av hur ramarna bör placeras

Hämta bin från flera samhällen

Det är ingen risk att blanda bin från olika kupor vid denna tid. Det är bra att inte ta alla ramar från samma samhälle, detta för att samhället man tar yngelramarna från snabbare kan bygga upp bistyrkan. Ge även detta samhälle 2 utbyggda ramar. Häng sedan in 3 utbyggda ramar och 2 kakmellanväggar i avläggaren. I en av dom utbyggda ramarna kan du stänka på lite vatten. För att flygbina inte skall flyga tillbaka till modersamhället så bör man stänga lusteröppningen.

Flyttning - Drottningtillsättning

Har man nätbotten så går detta bra, annars så får man använda sig av en nätram ovanpå lådan. Efter tre timmar då avläggaren känner sig drottninglös så tillsätter man en ny drottning i utätningsbur. Avläggaren flyttas 2,5 km och flustret öppnas. Kom ihåg att i förväg kontakta bitillsyningsmannen om platsen som Du tänker ställa avläggaren på är i en annan församling.

Du måste då ha ett flyttningstillstånd för avläggaren.

Eventuell varroabekämpning

Då man vanligtvis inte tar någon honung från avläggare så kan man efter en vecka genomföra en korttids myrsyrebehandling.

Behandlingen går till så att på en vattenuppblöt och urkramad Vettexduk som man lägger på ramarna droppar 15 ml (milliliter) 60%-ig myrsyrelösning med en doseringsspruta.

Lägg samtidigt i ett varroainlägg för att efter 3 dagar kontrollera kvalsternedfallet. Använd skyddsutrustning som skyddande klädsel, skyddsglasögon och handskar.

Kläckfärdig cell - mjölksyrabehandling

Man kan också välja att göra en mjölksyrebehandling av avläggaren.

Det är då lämpligen att tillsätta en kläckfärdig drottningcell till samhället och vänta i 2 veckor för då har ynglet krypit ut och den nyfödda drottningen har inget täckt yngel ännu, vilket innebär att kvalstren inte kan gömma sig i några yngelceller.

Man sprayar då 5-8 ml (milliliter) 15%-ig mjölksyra på varje ramsida.Det går alltså åt 50-80 ml mjölksyrelösning till en avläggare på 10 ramar.Man lägger vid samma tillfälle in ett varroainlägg och räknar kvalstren efter 3 dagar. Behandlingen upprepas om kvalstermängden är mer än 50 st.

Lycka till

Publicerad: 2009-04-26 18:51:57.
Uppdaterad: 2009-12-27 11:33:41.