Avläggare utan yngel

Avläggarbildning utan yngel(s.k.honungsavläggare)

Tidpunkt: Slutet av juni – början av juli.

Bitillsynsmannen

Börja med att kontakta bitillsyningsmannen, så att han kan undersöka de samhällen som Du tänker göra avläggare från, för flytttillstånd med tanke på att avläggare bör flyttas helst 2.5 km från modersamhället.

IMGP3666.jpg

Skattlåda från ett starkt samhälle

Förbered dig genom att ta fram en botten, täckskiva, tak och pall.

Från ett starkt samhälle tar Du en skattlåda (spärrad) som är minst halvfylld med honung och innehåller mycket bin, som Du ställer på en ny botten.

Pollenram

Byt ut en av honungsramarna mot en pollenram som sätts vid ytterväggen och sätt ner honungsramen där Du tog pollenramen. När du gör detta rambyte se då till att drottningen ej följer med.

IMGP3667.jpg

3 timmars väntan

Stäng flustret, lägg på täckskiva och tak och flytta avläggaren 2.5 km och vänta i 3 timmar så att bina upplever drottninglöshet då Du tillsätter en drottning i utätningsbur. Detta är ett säkert sätt att tillsätta drottning eftersom avläggaren saknar yngel.(bara honung och bin)

IMGP3668.jpg

Om Du lägger buren med drottningen ovanpå ramarna någon minut så märker Du binas positiva reaktion på så sätt att det blir en speciell ton på bina och att dom dras mot buren från alla håll.

Eventuell mjölksyrabehandling

Efter 4 dagar så kan Du mjölksyrebehandla avläggaren som då inte har något täckt yngel ännu, som kvalstren kan gömma sig i.

Lägg in ett varroainlägg vid samma tillfälle och kontrollera 3 dagar senare. Mjölksyrebehandlingen går till så att man sprayar 5-8 ml (milliliter)15%-ig mjölksyralösning på varje ramsida. Använd skyddsklädsel (overall)skyddshandskar och skyddsglasögon.

Lycka till

Publicerad: 2009-04-26 19:00:33.
Uppdaterad: 2009-12-27 11:42:49.