Bitillsyningsman

Inom Sigtuna kommun finns av länsstyrelsen förordnade bitillsynsmän. Deras uppgift är att bevaka skötsel och allmän hantering av bin och biodlingen inom kommunen. Utfärdar intyg om flyttning av bin över församlingsgränser m.m.

Upptäckt av objudna svärmar hanteras av bitillsynsmännen.

Bitillsynsman Sigtuna Kommun se Länsstyrelsens informationssida om bin.

 

Publicerad: 2009-04-26 18:41:14.
Uppdaterad: 2019-11-16 07:26:31.