Aktiviteter

Föreningens tidigare ordförande Göran Källgården är förutom biodlare även en mycket engagerad släkt- och historieforskare.

Göran Källgården vid sin bigård sommaren 2009.

Göran Källgården vid sin bigård sommaren 2009. Bilden hämtat från artikel i Upsala Nya Tidning (UNT)

Göran forskar främst i trakterna kring Enköping. Under hans hemsida www.sigdat.se finns hans forskningsresultat samlade. Det är främst domstolsmål för Trögds Härad. Under detta arbete har Göran träffat på några domar med beröring till biodling. Tidsperioden är 1830 - 1850-talet. Det förekommer en del förkortningar i domstolsprotokollen som behöver förtydligas:kdn (käranden), sdn (svaranden), vt (vittnet).

 

 

Publicerad: 2009-12-29 17:25:50.
Uppdaterad: 2017-04-23 20:14:44.