Föreningen

Aktiviteter

Föreningen arrangerar i egen regi 4 – 5 träffar per år då säsongsaktuella aktiviteter inom biodling behandlas. Dessutom finns flera aktiviteter arrangerade inom Stockholms Distriktet av Sveriges Biodlares Riksförbud (SBR) som alla medlemmar inom distriktets föreningar har möjlighet att delta i. Förutom skötsel av bina demonstreras tillverkning av olika produkter såsom olika bisalvor, ljustillverkning m.m.

Kurserna

När underlag för finns för en kurs i biodling arrangerar föreningen detta. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska inslag. Det praktiska innebär att med kursläraren utföra praktiska ingrepp i ett bisamhälle. Inom Distriktet finns även en snickarkurs där tillverkning av bimaterial kan göras.

Bli medlem

Om du önskar att bli medlem eller få ytterligare information gå till kontakt sidan.

Publicerad: 2009-04-19 19:31:54.
Uppdaterad: 2009-12-21 17:53:47.