Sigtunaortens biodlareförening

1975-

Upptagningsområde: Huvudsakligen Sigtuna kommun men även gränsområden till vår kommun.

Föreningen bildades den 13 november 1975 i Sockenstugan i Sigtuna. Detta hade föregåtts av ett sommarmöte hos H Oldeskog där medlemmarna från Rosersbergsortens och Sigtuna-Märstaortens föreningar hade träffats och enats om en sammanslagning.

 

Instruktionsmöte hos Ingemar Åberg, augusti 1991. Längst till höger ses nestorn Axel Lindell från Odensala.

Instruktionsmöte hos Ingemar Åberg, augusti 1991. Längst till höger ses nestorn Axel Lindell från Odensala.

 

Ökat intresse

Som beskrivits under Rosersbergsortens BF hade ett ökat intresse märkts av vilket också kommer att visa sig genom markerat ökat antal medlemmar. Medlemstalet var under perioden 1975-1990 hela tiden mellan 60 – 75 medlemmar. Så sent som 1997 var det 59 medlemmar.

Under 2000-talet har föreningen fått notera vikande medlemstal hela tiden för att 2007 ha hamnat på strax under 30 medlemmar. Problemet med sjunkande medlemstal är inte unikt för Sigtunaortens BF utan får betraktas som ett riksproblem.  Stora insatser görs nu på både riks, distrikt och lokal nivå för att hejda denna utveckling. För 2006 kan noteras att medlemsminskningen är obetydlig på riksnivå. Med ökad odling av oljeväxter och fortsatt stort pollineringsbehov finns ett stort behov av en ökad mängd bisamhällen i Sigtuna och Sverige.

Ingemar Åberg

Stort antal medlemmar har medfört en aktiv förening – på föreningsaktiviteterna under åren med 60-70 medlemmar var det inte ovanligt med ett 30-tal besökande medlemmar. En motor för föreningen har hela tiden varit Ingemar Åberg som med sitt totala biintresse har agerat funktionär i föreningen (ordförande och kassör), fadder åt nybörjare, kurslärare, bitillsynsman m.m.  Dessutom har han genom sin framgångsrika drottningodling höjt nivån på bistammen avsevärt i föreningen. Medlemmarna har alltid på nära håll kunnat köpa  högkvalitativa drottningar av Buckfaststammen vad gäller humör och produktionskapacitet. Sigtunaortens BF har genom åren oftast legat i topp inom Stockholms distriktet vad gäller honungsproduktion.


I

Ingemar Åberg samtalar med bisjukdomskonsulenten Preben Kristiansen vid Mälardalsträffen 2007 i Listlena.

Ingemar Åberg samtalar med bisjukdomskonsulenten Preben Kristiansen vid Mälardalsträffen 2007 i Listlena.

Utlottning av drottningar och biredskap för att stimulera deltagande på medlemsmöten har varit ett frekvent inslag. I regi av några medlemmar har även en etikett med benämningen ”Sigtuna Honung” producerats.

Sigtuna Möte

För att öka kännedom vetskapen om föreningen och den lokalt producerade honungen har föreningen deltagit i aktiviteter av typen Sigtuna Möte, Sigtuna Julmarknad och liknande arrangemang.

Arbete mot sjukdommar

Om arbetet med sjukdomen amerikansk yngelröta stod högst på dagordningen initialt under 40 och 50-talet så har det mest påtagliga sjukdomsproblemet sedan ett antal år varit varroa kvalstret.Varroa anlände till vårt område i slutet av 90-talet. Problemet har avskräckt många och är säkert en av orsakerna till medlemsminskningen. Det har, i vart fall så här långt, visat sig att det går att hantera detta problem.

Publicerad: 2009-04-26 15:17:44.
Uppdaterad: 2010-01-01 18:55:47.