Statistik

Grunden för denna statistik är årsrapporten som alla medlemmar skall lämna efter varje säsong. Ett problem genom åren har varit att få samtliga medlemmar att lämmna rapporten. Som kuriosa kan nämnas att på årsmötet 1950 togs beslut på att de som ej fullgör sina förpliktelser i denna fråga skall böter om 5 kr utgå.

 

 

Publicerad: 2009-04-26 10:02:17.
Uppdaterad: 2009-12-21 17:55:45.