Styrelse

Ordförande Ingemar Åberg, Sigtuna
Sekreterare Bo Jerkeman, Märsta
Kassör Göran Nilsson, Odensala
   
Ledamöter Bertil Hammargren, Odensala
  Karolina Wilczynska, Vidbo
  Maria Öhman, Sigtuna
  Ragnar Blom, Odensala
 
   
Revisor Petra Onerhed, Märsta
Revisorsuppleant Sören Brandin, Sigtuna

 

Övrigt

Valnämnd Petra Onerhed, Märsta

Torsten Nordén, Märsta
Ansv hemsida Petra Onerhed, Märsta
Honungsbedömning Styrelsen och Jenny Björkman
Distriktsombud Ingemar Åberg/Bo Jerkeman/Göran Nilsson

Publicerad: 2009-05-01 23:59:35.
Uppdaterad: 2018-02-05 20:53:01.