Nyhetsarkiv

Utbrott av amerikansk yngelröta i Sigtuna

Skribent Kurt Oldeskog, den 9 maj 2019 kl. 18:06 - Läs hela nyheten

Som säkert många har hört i radio/TV och/eller läst i tidningar den senaste tiden har några fall av amerikansk yngelröta upptäckts. Ett av fallen är i Sigtuna. Som bekant har vi tagit s.k. biprov för test av amerikansk yngelröta på ca 90% av bisamhällena i Sigtuna kommun.  Samtliga resultat har vi ännu inte fått men från den delmängd som resultatet är känt för, indikerade provresultatet i ett av proven en mindre mängd sporer. Vid undersökning av de samhällen som ingick i...


Nybörjarkurs i biodling!

Skribent Kurt Oldeskog, den 21 mars 2019 kl. 20:54 - Läs hela nyheten

Nybörjarkurs startas under april! Kursen innehåller både teori och praktiskt arbete i bigård. Anmäl intresse genom att skicka ett mail till kontakt@sigtunabiodlarna.se.


Föreläsning om bihälsa 18 mars kl 18.30

Skribent Petra Onerhed, den 17 mars 2019 kl. 11:34 - Läs hela nyheten

Välkomna till Husby skola för att lyssna på Preben Kristiansen som är Bihälsokonsult på Jordbruksverket. Preben kommer att berätta om varroa, vax och bitillsyn. Det blir också frågestund.


Från mardröm till drömjobb

Skribent Kurt Oldeskog, den 26 februari 2019 kl. 05:59 - Läs hela nyheten

Stephen Hope från Herrängs biodling höll ett mycket uppskattat föredrag om sin biodlingverksamhet i Husby gamla skola den 19 februari inför närmare 50 åhörare. Han har gått från 3 till 140 samhällen från starten 2011. Så här långt har expansionen förenklats av en imponerande god övervintring.  Nästa aktivitet blir den 18 mars då bihälsokonsulenten Preben Kristiansen kommer till Husby skola. Även denna gång är grannföreningarna välkomna.


Ingemar Åberg - Hedersmedlem

Skribent Kurt Oldeskog, den 26 februari 2019 kl. 05:47 - Läs hela nyheten

I samband med föreningsmötet den 19 februari i Husby skola utsågs Ingemar Åberg till hedersmedlem i Sigtunabiodlarna. Ingemar har varit aktiv i föreningen sedan 1957. Under alla år med undantag för 2 har Ingemar haft förtroendeuppdrag inom föreningen - bl.a. ordförande och kassör i sammanlagt 38 år. Till detta kommer hans stora insatser inom dottningodlingen samt hans engagemang för utbildning av nya biodlare.