Nyhetsarkiv

Årsmötet

Skribent Petra Onerhed, den 12 november 2018 kl. 21:27 - Läs hela nyheten

I torsdags, 8 november, var det styrelsemöte i Sockenstugan i Sigtuna. Kurt Oldeskog valdes in som ordförande på ett år. Ragnar Blom omvaldes på 2 år och Jenny Björkman och Peter Björk valdes in som nya ledamöter på 2 år. De tidigare styrelsemedlemmarna Ingemar Åberg, Bertil Hammargren och Karolina Wilcynzynska avtackades. Petra Onerhed och Torsten Nordén omvaldes till valberedning och och till revisor resp revisorssuppleant. Jaqueline och Lars-Åke Ottestig tilldelades uppdraget att tillsammans med styrelsen...


Årsmöte 8 november kl 19

Skribent Petra Onerhed, den 1 november 2018 kl. 19:46 - Läs hela nyheten

8 november kl 19 är det årsmöte i Sockenstugan i Sigtuna.  På årsmötet går det bra att lämna in houng till vinterns honungsbedömning. Kom ihåg att du behöver lämna ifylld Bihusesyn och Bedömningskort. Du hittar båda blanketterna på biodlarna,se


Medlemsmöte 26 maj kl 13

Skribent Petra Onerhed, den 25 maj 2018 kl. 23:16 - Läs hela nyheten

Mötet är hos Torsten Nordén, Slåsta 291, Märsta. Åk lilla vägen mellan Husby Ärlinghundra Kyrka och Odensala kyrka. Vid en stor lokal med bilverkstad gör vägen en tvär sväng. I den svängen börjar en liten grusväg som går till Slåsta 291. Det sitter en liten skylt vid början av vägen. Fortsätt tills vägen tar slut. Torsten bor i röda huset. Information om undersökning av bisamhällen vad gäller brist på foder, utökning och svärmkontroll....


Årets program är klart!

Skribent Petra Onerhed, den 17 april 2018 kl. 20:28 - Läs hela nyheten

Årets program är klart och utskickat till alla medlemmar. Första träffen blir 3 maj kl 19 i Sockenstugan, Sigtuna. Under Aktiviteter kan du se datum för övriga träffar.


Anmäl uppställningsplats

Skribent Petra Onerhed, den 16 mars 2018 kl. 13:41 - Läs hela nyheten

I år är det dags att anmäla uppställningsplats för sina bisamhällen till Länsstyrelsen igen. Anmälan ska göras senast 31 mars. Du kan göra din anmälan direkt på Länsstyrelsen Stockholms hemsida, sök på "anmäl uppställningsplats" så kommer du till en sida där du kan göra din anmälan. Att våra bitillsyningsmän får uppgift om våra uppställningsplatser är viktigt för att motverka spridning av sjukdomar och skadegörare.