Årsmötet

Skribent Petra Onerhed, den 12 november 2018 kl. 21:27

I torsdags, 8 november, var det styrelsemöte i Sockenstugan i Sigtuna.

Kurt Oldeskog valdes in som ordförande på ett år. Ragnar Blom omvaldes på 2 år och Jenny Björkman och Peter Björk valdes in som nya ledamöter på 2 år. De tidigare styrelsemedlemmarna Ingemar Åberg, Bertil Hammargren och Karolina Wilcynzynska avtackades. Petra Onerhed och Torsten Nordén omvaldes till valberedning och och till revisor resp revisorssuppleant. Jaqueline och Lars-Åke Ottestig tilldelades uppdraget att tillsammans med styrelsen delta i årets honungsbedömning. Övriga uppdrag: Ingemar Åberg - utbildningsansvarig och avelssamordnare, Bertil Hammargren - ordförande i honungsbedömningskommittén, Helena van Loosdrecht - bihälsosamordnare, Bo Jerkeman - kontaktperson mot distrikt och SBR samt administratör av medlemsregistret och Petra Onerhed hemsides- och dataansvarig.

Efter årsmötet berättade och visade Bo och Bertil hur en honungsbedömning går till. Vinterns honungsbedömning blir i januari och om du vill lämna in honung för bedömning ska du också komma ihåg att lämna in ifylld bihusesyn, honungsbedömningskort och ett frankerat svarskuvert.