Biodlarkamrater!

Skribent Kurt Oldeskog, den 14 januari 2013 kl. 20:47

Jag känner mig mycket hedrad av att föreningen föreslagit mig att tilldelas Kungliga Patriotiska Sällskapets silvermedalj och diplom, som jag fick mottaga på min 75 årsdag den 30 december 2012. Detta kom som en stor överraskning för mig, vilket inspirerar till att arbetet med bina blir roligare och lättare, med i avseende på i första hand avelsarbete, men även biodling i övrigt.
Sigtuna 30 december 2012
Med ett stort tack och biodlarhälsning
Ingemar Åberg