Föreläsning om amerikansk yngelröta

Skribent Petra Onerhed, den 30 maj 2019 kl. 21:05

Onsdag kväll den 29 maj hade Sigtunabiodlarna bjudit in Eva Forsgren från SLU för att föreläsa om amerikansk yngelröta. Föreläsningen lockade en bra bit över 100 besökare från Stockholms och Uppsala län.

Eva berättade att amerikansk yngelröta orsakas av Paenibacillus larvae som är en sporbildande bakterie. Att bakterien är sporbildande innebär att den har ett vilostadium i form av en spor. Sporer är väldigt motståndskraftiga, de tål mycket hög värme och kan leva i flera 10 tals år. När näring finns tillgänglig kan sporen övergå till bakteriestadiet och börja föröka sig i snabb takt. Bara unga larver är mottagliga för bakterien. De får i sig sporer via födan och när sporerna kommer till tarmkanalen börjar de föröka sig. Bakterierna sprider sig från tarmkanalen ut i hela larven och när bakterierna konsumerat hela larven återgår de till sporstadium.

Symptom man kan titta efter i samhället är insjunkna oregelbundna cellock som är halvgenombitna. Om man stoppar ner en tändsticka genom cellocket fastnar det som är kvar av larven i tändstickan och bildar en brun tråd som kan bli ett par centimeter lång. Resterna av larven som finns kvar i cellen torkar sedan in och lämnar kvar en torr mörk skorpa på cellväggen. Om du hittar något av dessa symptom ska du kontakta bitillsynsman. Bitillsynsmannen kan ta ett kakprov och skicka till SLU för att konstatera om det är amerikansk yngelröta. Vid ett utbrott behöver hela det drabbade samhället inkl ramar och lådor brännas.

När ett utbrott konstaterats kontaktar bitillsynsmannen de biodlare som finns i ett skyddsområde kring utbrottet. Det är därför viktigt att alla anmäler sina uppställningsplatser till Länsstyrelsen. Bitillsynsmannen tar biprov som är kostnadsfritt för biodlaren. Det kan finnas sporer i ett samhälle utan att du hittar symptom och ett biprov kan påvisa om det finns sporer och i hur stor omfattning. Bina kan klara av att städa ut angripet yngel innan de är täckt, de har dock svårt att städa bort resterna efter döda larver.

Om du vill kan du själv ta ett biprov för att se om du har sporer i dina samhällen. Hur du gör kan du läsa i separat inlägg på hemsidan. Självprovtagning bekostas av biodlaren.  

För att undvika spridning är det viktigt med bra hygien. Du kan t ex använda engångshandskar över dina handskar och byta engångshandskar och tvätta kupkniv mellan varje kupa. Eller tvätta händerna om du inte använder handskar. Ha också en plan för vaxutbyte. När man smälter ner vaxet är värmen inte tillräcklig för att döda sporerna men de kapslas in i vaxet och blir inaktiva.