Från mardröm till drömjobb

Skribent Kurt Oldeskog, den 26 februari 2019 kl. 05:59

Stephen Hope från Herrängs biodling höll ett mycket uppskattat föredrag om sin biodlingverksamhet i Husby gamla skola den 19 februari inför närmare 50 åhörare. Han har gått från 3 till 140 samhällen från starten 2011. Så här långt har expansionen förenklats av en imponerande god övervintring. 

Nästa aktivitet blir den 18 mars då bihälsokonsulenten Preben Kristiansen kommer till Husby skola. Även denna gång är grannföreningarna välkomna.