Ingemar Åberg - Hedersmedlem

Skribent Kurt Oldeskog, den 26 februari 2019 kl. 05:47

I samband med föreningsmötet den 19 februari i Husby skola utsågs Ingemar Åberg till hedersmedlem i Sigtunabiodlarna. Ingemar har varit aktiv i föreningen sedan 1957. Under alla år med undantag för 2 har Ingemar haft förtroendeuppdrag inom föreningen - bl.a. ordförande och kassör i sammanlagt 38 år. Till detta kommer hans stora insatser inom dottningodlingen samt hans engagemang för utbildning av nya biodlare.