Medlemsmöte 26 maj kl 13

Skribent Petra Onerhed, den 25 maj 2018 kl. 23:16

Mötet är hos Torsten Nordén, Slåsta 291, Märsta. Åk lilla vägen mellan Husby Ärlinghundra Kyrka och Odensala kyrka. Vid en stor lokal med bilverkstad gör vägen en tvär sväng. I den svängen börjar en liten grusväg som går till Slåsta 291. Det sitter en liten skylt vid början av vägen. Fortsätt tills vägen tar slut. Torsten bor i röda huset. Information om undersökning av bisamhällen vad gäller brist på foder, utökning och svärmkontroll. Förebygga svärmar och ta hand om svärmar. Välkomna!