Utbrott av amerikansk yngelröta i Sigtuna

Skribent Kurt Oldeskog, den 9 maj 2019 kl. 18:06

Som säkert många har hört i radio/TV och/eller läst i tidningar den senaste tiden har några fall av amerikansk yngelröta upptäckts. Ett av fallen är i Sigtuna.
Som bekant har vi tagit s.k. biprov för test av amerikansk yngelröta på ca 90% av bisamhällena i Sigtuna kommun. 
Samtliga resultat har vi ännu inte fått men från den delmängd som resultatet är känt för, indikerade provresultatet i ett av proven en mindre mängd sporer. Vid undersökning av de samhällen som ingick i detta samlingsprov upptäcktes kliniska symtom på ett samhälle. 
Det aktuella samhället har hanterats enligt regelverket dvs. eldats upp.
Vill påminna om kommande extra insatta medlemsmöte den 29 maj då docent Eva Forsgren från SLU kommer och informerar om amerikansk yngelröta.Alla som har möjlighet bör komma på detta möte.

Arrangemanget sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).